ProAV Virtu-1 Mannequin

Virtu-1 mannequin from ProAVscreens Virtual mannequin range